Blog

Design op dinsdag – Prototyping

23 november 2020

Een pizzadoos als prototype om aan je doelgroep te laten zien? 

In Silicon Valley vinden ze dat volstrekt normaal. Ik leg je graag uit waarom. Het gebruik van een extreme versie van een 1eprototype is één van de vroege fases in het proces van design thinking. In die fase probeer je niet je idee zo goed mogelijk uit te werken om daar vervolgens feedback op te krijgen. Nee, je gebruikt juist het prototype om meer informatie voor je idee en dus meer en betere ideeën te krijgen. 

Een quick and dirty weergave van je 1eprototype heeft een aantal voordelen. Je krijgt feedback die verrassend kan zijn. Je hebt immers niet te veel al ingevuld. En je hebt er niet teveel resources aan verbruikt. Dat is ook nog eens efficiënt. Ook geeft het je de mogelijkheid om snel te wisselen tussen verschillende aspecten, zodat je de belangrijkheid per variabele kan testen. Ook kan je hier eenvoudig een klant de ene optie boven de andere laten verkiezen. 

Door middel van het gebruik van een 1eprototype begint het idee te leven. Dit gaat dus verder dan het gebruik van een mock-up en een interview. 

Op de Stanford d.School is het motto: “We show, we don’t tell”. Hiermee geef je de klant visueel nog meer een experience dan middels een statische manier van weergeven. Dat wordt in Nederland vaak als onwennig gezien. Het is een soort toneelspelen. Een belangrijk toneelstukje, waarmee het inlevingsvermogen wordt vergroot. Hierdoor is de feedback waardevoller en rijper. De basis voor betere resultaten. Het is nog geen common practice.

Op de foto zie je een prototype van een van mijn projecten. De vraag hier was: How might we find ways that your financial advisor feels like a smart friend?

Wat je ziet is (het prototype van) een besparingstool in de vorm van je eigen avatar die je stimuleert je persoonlijke doelen te halen. 

Een verrassende opmerking van een deelnemer was dat ze graag wilde als ze op een gezonde manier dichter bij haar doel zou komen, dat haar gekozen avatar dan ook knapper en slanker zou worden. Hmmm, wellicht een interessant idee voor een nieuwe financial unicorn.


Terug naar overzicht