Blog

Financiële wendbaarheid bepaalt succes

12 januari 2021

Het vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat op te reageren, bepaalt in steeds grotere mate het succes. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor personen. Het behouden van financiële slagkracht, of het verbeteren daarvan, bereik je door met je tijd mee te bewegen. Zeker als de tijdsgeest een wisselvallig beeld laat zien. Dan weet je namelijk zelden wat er komen gaat. Meebewegen doe je aan de hand van beproefde financiële inzichten en met de inzet van design-technieken. Op die manier herontwerp je het financiële leven naar de huidige tijdsgeest. 

Het klinkt vanzelfsprekend en toch richten de meeste mensen hun financiële leven traditioneel in. Dat komt doordat mensen van nature van zekerheid houden. Niets is zo fijn als weten wat er komen gaat, als weten hoe de toekomst eruitziet. Het geeft de mogelijkheid om een route te plannen op weg naar een concreet doel. Zo’n plan geeft veiligheid, houvast en rust. Het maakt lastige onderwerpen eenvoudig. En als het leven zich ook zo volgens plan op basis van historische inzichten ontvouwt, dan is het zelfs dé perfecte strategie. 

Maar wat zijn de gevolgen voor de financiële slagkracht van een huishouden, als de omgeving substantieel verandert en als die veranderingen in de toekomst ook nog eens sneller, of zelfs exponentieel toenemen? 

De omgeving verandert anno 2020 snel. Onder meer kortere arbeidscycli, technologische ontwikkelingen, een met de markt meebewegend pensioen en een negatieve renteomgeving maken dat de zekerheden uit het verleden niet meer dezelfde zijn als die van vandaag of morgen. Dat dwingt tot het maken van andere keuzes. Keuzes die ooit normaal waren, zoals sparen op een spaarrekening, leveren niet meer het beste resultaat op. Patronen die bewezen leken, blijken niet langer houdbaar. Daarom mijn adagium: Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg, alleen dan minder en minder voorspelbaar. 

Het heeft dan weinig nut om je financiën op een traditionele manier te benaderen en om gebruik te maken van het bestaande financiële productenaanbod als die uitgaan van een verouderde, planmatige aanpak. Financieel plannen is passé. De veranderlijkheid van de omgeving ten opzichte van zo’n plan is te groot geworden. Het gevolg daarvan is een continue onrust, door structureel op korte termijn acties te moeten ondernemen om maar de eerder wenselijk geachte doelen in de verre toekomst te kunnen halen. Oude zekerheden geven paradoxaal genoeg juist nu veel onrust. 

Het is tijd om wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Stuk voor stuk vaardigheden die de komende jaren het succes van iemand gaan bepalen. En daarbij hoort een kritische grondhouding. 

Mensen streven doorgaans naar behoud of verbetering van hun positie. Hoe realiseer je dat in de context van een veranderende wereld? Dat is een van de kernvragen die wordt beantwoord in het boek, Hold my Avocado, Financieel wendbaar in het nieuwe normaal. Hier wordt uitgebreid stilgestaan waarom wendbaarheid het succes bepaalt en hoe je deze wendbaarheid kunt toepassen in jouw financiële leven. Jij gaat toch ook met je tijd mee?

Arjan Brons (1974) studeerde beleggingstheorie aan Tilburg University en werkte 18 jaar voor de Financial Markets afdeling van Rabobank. Hij is eigenaar en auteur van Hold my Avocado, Financieel wendbaar in het nieuwe normaal. (ISBN 978-90-9033204-8)

Terug naar overzicht