Blog

Pensioen in het nieuwe normaal? FIRE, HOT of AVOCADO?

9 december 2020

Pensioen in het nieuwe normaal? FIRE, HOT of AVOCADO?

Deze blog gaat over het pensioen. Dat onderwerp kun je op verschillende manieren bekijken. Vandaag praat ik niet over het nieuwe pensioenakkoord, het wel of niet korten van de toezegging of het met de markt meebewegen van de pensioenuitkering. Daar staan de kranten vol mee. Ook interessante materie, maar dat is niet waar ik het vandaag over wil hebben. Vandaag gaat mijn blog over nieuwe manieren om het fenomeen pensioen en de weg daarnaartoe te benaderen.

Traditionele kijk

De traditionele kijk op werk en pensioen is dat je één carrière, het liefst bij hetzelfde bedrijf of sector, nastreeft om op je pensioengerechtigde leeftijd tegen een vastgestelde uitkering aan het grote na-arbeidse genieten te beginnen. Deze traditionele levenswijze is jarenlang de standaard geweest en al naar gelang je leeftijd is het dat misschien nog steeds. De levensstandaard is tijdens het pensioen op een hoog niveau, veelal vergelijkbaar met het werkende leven.

Misschien wil je wel langer doorwerken, maar door de manier waarop de huidige pensioenregelingen en arbeidscontracten zijn opgesteld, word je “gedwongen” met pensioen te gaan. In ieder geval bij het bedrijf waar je dan je hele carrière al werkt.

Ik abstraheer even van het pensioen van een ondernemer. Die heeft met andere zaken te maken, bijvoorbeeld het belang in het bedrijf dat wordt verkocht of overgedragen.

FIRE

In een eerdere blog heb ik het al gehad over FIRE en HOT. Ben je FIRE (Financially Independent Retire Early), dan heb je als einddoel om financieel onafhankelijk te zijn en zo vroeg mogelijk met pensioen te gaan en benader je dit doel veelal “agressief”. Daarmee bedoel ik dat je hele levensstijl afgestemd is op het behalen van dit einddoel. Daarbij heiligt het doel de middelen. Je bent bereid om in het “hier en nu” offers te brengen en minimalistisch te leven. Doordat je minimalistisch leeft is je levensstandaard continue lager en kan je dit ook beter volhouden tijdens je pensioen.

HOT

Ben je HOT (Healthy/Happy, Opportunity-rich and Time-rich), dan leef je niet naar dat ene einddoel, het pensioen, maar streef je naar balans en geluk in het hier en nu. Nog steeds wil je financieel meer onafhankelijk zijn en investeer je om rendement te behalen. Dat rendement wordt alleen aangewend voor andere doelen, bijvoorbeeld minder werken. Het rendement wordt in eerste instantie niet gebruikt voor pensioenopbouw. Ook hier geldt dat de levensstandaard lager is dan volgens de “traditionele” benadering. Immers er wordt bewust gekozen om nu minder te werken of op een andere manier om met minder genoegen te nemen.

AVOCADO-strategie®

Is één van de bovenstaande visies ook jouw beeld van het met pensioen gaan? Of zie je dit anders? Zie jij het pensioen als dat grote moment waar je naartoe leeft, als het na-arbeidse genieten? Welke offers wil jij nu brengen om straks met pensioen te gaan?

Volgens onderzoek van het CBS was in 2019 ruim 65% van de werknemers 65 jaar of ouder toen ze met pensioen gingen. Dit was slechts 12% in 2006.

In het boek “Financieel wendbaar in het nieuwe normaal” wordt het opbouwen van en met pensioen gaan behandeld in Hoofdstuk 7: “Challenge jezelf breder te denken.”

Het is een van de 7 onderdelen van de AVOCADO-strategie®. Hierbij volg je een andere denkwijze dan bij de traditionele visie of het hippere FIRE en HOT.

Het uitgangspunt is dat je tegenwoordig langer leeft en ook langer vitaal bent. Je krijgt wellicht drie of vier carrières in plaats van één vaste baan. Doel is dat je tussen je 60e en 75e dat beroep of die rol uitoefent die voor jou niet voelt als werk. Ook dat is genieten. Misschien verdien je er minder mee, wellicht werk je niet full-time of is de rol gedeeltelijk charitatief, maar je doet wel iets waar jij van houdt. Het voelt als een natural play.

Het mooie is, je kunt er nu al aan werken. Door je pensioen op een andere manier te benaderen, word je je meer bewust van je huidige leven. Bijkomend voordeel is dat je dan minder nadruk legt op het grote “genieten” in de toekomst. Dat genieten, dat moet je misschien nu al wel doen.

Er zit ook een interessante financiële kant aan het volgen van deze strategie voor de laatste fase van je carrière…Wat dat precies is, dat lees je in het boek “Hold my Avocado, Financieel wendbaar in het nieuwe normaal” – Arjan Brons

Terug naar overzicht