Ontwerp flexibiliteit in je financiën


45,00

22 nov 2021 – Online via Zoom
23 nov 2021 – Online via Zoom
Wissen

Ontwerp flexibiliteit in je financiën

Wil jij financieel vrij zijn? Wil jij zelf keuzes kunnen maken en je niet laten gijzelen door je financiële situatie?  Wil jij succesvol zijn en blijven?

De wereld verandert snel. Hoe de toekomst er uit ziet weet je niet. Veel mensen worden momenteel geconfronteerd met onzekerheid. Dit roept veel vragen op. Heb ik straks nog mijn baan? Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf eruit? Kan ik doorgaan op de manier zoals het nu gaat en wat betekent dat voor mijn financiële situatie?

Dromen lijken verder weg dan ooit. De natuurlijke neiging die we hebben in dit soort tijden is om stil te blijven staan en te wachten. Geloof jij ook meer in zelf het initiatief nemen, in een proactieve houding?

[Lees verder…]

In deze workshop staat het flexibel maken van je kostenstructuur centraal. Waar zitten je kosten, welke daarvan kun je beïnvloeden en is dat ècht zo? Welke kosten denk je dat je kunt wegsnijden en welke heb je nodig om te leven? Of is het toch een kwestie van gemak en luxe?

Het gaat hier in eerste instantie niet om het besparen op de kosten. Dat mag uiteraard wel. Waar het wel om gaat is dat je je financiën flexibel inricht. Zodat jij zelf op de rode knop kunt drukken als je wilt ingrijpen.

De workshop is niet beperkt tot de kostenkant. Kan je je bezittingen makkelijk en zonder al te veel kosten verkopen? Ik kan je verklappen dat het hier niet alleen gaat of er een actieve markt voor die bezittingen is. Kan je van schulden afkomen als de situatie daar om vraagt? Hoe kun jij je schulden bij het aangaan al zo flexibel mogelijk maken?

Waarom je dat zou willen? Omdat jij je niet door je schulden wilt laten gijzelen juist op het moment dat jij het geld voor iets belangrijkers nodig hebt. Voor een succesvolle financiële toekomst ben jij in de lead, niet je bezittingen, schulden of kostenstructuur.

Hoe je dit doet, waarom je dat zou moeten doen en wat het je oplevert, dat vertel ik graag in deze 1,5 uur durende workshop. Het is een interactieve workshop. Daarbij beantwoord ik zo veel mogelijk vragen. Mijn ervaring is dat het prettig is om je ervaringen te delen, daar leert iedereen het meeste van. Hier kunnen we als groep allemaal van leren. Even voor alle duidelijkheid, het is niet nodig om details van je financiële privéleven te delen. Mocht je met een specifieke vraag zitten, dan kan je hier uiteraard wel voor kiezen.

Aan het einde van de workshop kan je direct aan de slag met het stroomlijnen van je financiële huishouding. Je kunt direct ingrijpen, daar waar jij het nodig vindt. Zelfs als je dat niet doet heeft dit al een grote mate van (mentale) flexibiliteit in zich, waar je altijd op kan terugvallen.

Hoe groter je aanpassingsvermogen, des te succesvoller je bent in een dynamische omgeving!

Na het programma

Na het volgen van de workshop:

  • Weet je waar je direct kunt ingrijpen en besparen
  • Ga je bouwen aan je flexibele kosten- en bezittingen/schulden structuur
  • Kan je beter de slagingskans van je volgende stappen inschatten
  • Verlaag je jouw risico
  • Vergroot je je wendbaarheid
  • Ben je in staat objectiever naar je financiële zaken te kijken

Wie is uw spreker?

Arjan Brons

Arjan Brons

Arjan Brons is de auteur en uitgever van “Hold my Avocado, Financieel wendbaar in het nieuwe normaal.” Hij heeft na een studie beleggingstheorie en een succesvolle carrière van 20 jaar in de financiële markten de AVOCADO-strategie® ontwikkeld. Arjan is een gedreven persoon die je verder wil brengen bij het herontwerpen van je financiële leven. Hij ontdekt in uiteenlopende situaties kansen, welke hij actief benadert. Hij daagt je graag uit met als doel een zo hoog mogelijk resultaat te halen. Dit brengt hij over op een persoonlijke, positieve en directe manier.

"Voor een succesvolle financiële toekomst ben jij in de lead. Niet je bezittingen, schulden of kostenstructuur"