Blog

Reflation, de Fed en inflatie

17 maart 2021

Reflation, de Fed en inflatie

Er is onrust op de financiële markten. Dit komt doordat investeerders een sterk vermoeden hebben dat de inflatie kan gaan oplopen. In ieder geval een tijdelijke stijging ligt in het verschiet. 

Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van het succesvol vaccineren in de VS waardoor de economie weer aantrekt, de grote opkoopprogramma’s van de centrale banken en het $1,300 mld Joe Biden stimulus pakket. 

Dit zorgt ervoor dat het ontstane gat tussen wat de economie van de VS potentieel produceert en wat er daadwerkelijk wordt geproduceerd wordt verkleind. Sterker nog het wordt door het vaccin en het stimuleringspakket zelfs meer dan goed gemaakt. Dit zal naar verwachting de economie een flinke spurt gaan geven. Je kunt je wellicht voorstellen dat dit een prijsopdrijvend effect zal hebben. De markt heeft deze hogere inflatieverwachting ingeprijsd. Deze is inmiddels alweer terug tot precovidium niveaus. 

Inflatie is de vijand van vastrentende beleggers, zoals pensioenfondsen, staatsfondsen of verzekeraars. Zij beleggen in staatobligaties en ontvangen hierop een vaste rente, de coupon. Als deze ontvangsten in de toekomst door inflatie een lagere koopkracht hebben zullen zij een gedeelte van hun obligaties verkopen. Als er meer verkopers van deze obligaties zijn dan kopers, dan daalt de koers van de obligaties en zal de rente stijgen. Dit is dan ook gebeurd in de VS. De 10-jaar Treasury yield is gestegen van 0,6% in september naar 1,6%. Dit is een forse stijging. De looptijd van deze obligaties is circa 10 jaar. Het verlies zal dan ook groot zijn, circa 10 * (1,6%-0,6%) = 10%. Op een portefeuille waarvan de gemiddelde coupon al extreem laag is. 

Op de aandelenmarkten geven beleggers nu de voorkeur aan waardeaandelen. Deze hebben vaak een lagere en stabielere groei. Je kunt hier dan denken aan aandelen van banken of productiebedrijven. De hooggewaardeerde groeiaandelen, veelal tech aandelen worden verkocht en hebben klappen gekregen. Dit wordt onder meer de reflation trade genoemd.

Door de gestegen inflatieverwachtingen zijn er veel verkopers op de obligatiemarkt waardoor de rente stijgt. Deze hogere rente werkt als een rem op de economische groei. Huizenprijzen kunnen hierdoor dalen en bedrijven zullen meer voor hun krediet moeten betalen. Hierdoor zal er een negatief welvaartseffect ontstaan en kan weer leiden tot lagere consumptie. En dit is op dit moment niet de wenselijke uitkomst. 

De Fed koopt al op grote schaal obligaties op en kan dit eindeloos volhouden (don’t fight the Fed), of in ieder geval langer dan de andere marktpartijen. De vraag blijft dan ook hoe lang ze nog zullen blijven doorgaan met het opkopen van obligaties en het verder stimuleren van de economie en of ze gevaar ziet in het laten oplopen van de inflatie. Met het risico dat ze het te ver laten komen. In dat geval geldt, voorkomen is beter dan genezen. Ook nog eens goedkoper. 

Terug naar overzicht