Blog

Rente van 0,0%? (deel III)

24 september 2020

De Nederlandse staat weet hier wel raad mee. Dinsdag heeft de Nederlandse staat obligaties uitgegeven met een totale hoogte van Eur 5,96 mld en met een coupon van 0,0%. Bijzonder? Zeker, het lijkt op “gratis geld”. 

Niet dat zij het geld heeft geleend voor een korte periode zoals bijvoorbeeld een jaar. Nee, de obligatie loopt zelfs tot 2052. De investeerders lenen voor meer dan 30 jaar geld aan de Nederlandse Staat. Op het einde van de looptijd hopen zij dan hun hoofdsom terug te ontvangen. 

Normaal zou je daar toch wel een vergoeding voor willen zien. Je bent je geld immers voor 30 jaar kwijt en je kunt dit bedrag niet herinvesteren in iets wat op dat moment op je pad komt. Verder keert deze obligatie een coupon (tussentijdse rentevergoeding) van 0% uit. Dus je kunt de couponnen ook niet herinvesteren.  

Als je deze obligatielening koopt met de gedachte deze tot einde looptijd vast te houden dan genereert deze obligatie in nominale termen een rendement van 0%. Maar er is ook nog zoiets als het inflatieniveau. In mijn vorige blog besteedde ik hier al aandacht aan. (Wellicht nog interessant om deze nog even op mijn website te bekijken, link in bio). Maar toen met betrekking tot de vraag of sparen nog een goed alternatief is. 

Ook hier geldt dat de vraag blijft wat de inflatie gaat doen. Als deze groter is dan 0% is er sprake van geldontwaarding en is op het einde van de looptijd de hoofdsom in koopkracht minder waard dan bij aanvang van de lening. Wat voor de investeerder in dit geval een slechte uitkomst is, is dan voor de geldnemer, de Nederlandse staat juist een goede.

Andersom geldt dit natuurlijk ook. Als de koopkracht van de hoofdsom op einde looptijd zal stijgen naarmate het inflatieniveau onder 0% (deflatie) ligt, dan is dit goed voor de investeerder en minder goed voor de Nederlandse staat. Het was dan geen “gratis geld”. 

In dit bericht wordt aandacht besteed aan het inflatierisico. Er zijn meerdere risico’s verbonden aan het beleggen in staatsobligaties. Ook zijn er meerdere redenen aan te geven waarom men in dit soort obligaties investeert.

Terug naar overzicht